Publikace ZS

Odpouštím vám jeden hřích Farewell to bad timesI forgive you one sinIt’s enough to drive you crazyAby se z tebe jeden nezbláznilSbohem nežádoucím časůmRapsodie v pruhovaném - NedokončenáRožmitálské miniaturky – Příběhy z dob nedávno minulýchAnděl v pekleSvětlanu by chtěl každýJoy till DeathAn Angel in HellHumour at its BestThe Times They Are Changing - It could be even worseWhat Comes NaturallyZ pout na pouť ke štěstíBerry Bokr aneb Čerstvé kozy denně na trhGatě dolů, madam!I v rakvi na míru se dá otáčetRadost až do smrtiTrombonista a královnin zadeček

 

switch language to Czechswitch language to English

Úvodní stránka Knihy O autorovi Nákup Kontakt

Odpouštím vám jeden hřích (I Forgive You One Sin)

Odpouštím vám jeden hřích
Název:Odpouštím vám jeden hřích
Autor:Zsolt Staník

Obálka:Zdeněk Netopil
Grafická úprava a sazba:Peter Rendek
Vydal:Zsolt Staník, Prague
Jazyk:Český
První vydání:2018
ISBN:ePub:978-80-88138-10-5
Mobi: 978-80-88138-08-2
PDF: 978-80-88138-09-9

Cenaviz nákup
>> nákup

O knížce

Odpouštím vám jeden hřích

Kniha ‚Odpouštím vám jeden hřích…‘ obsahuje celkem 23 povídek zařazených do následujících tematickým skupin: ‚Odpouštím vám jeden hřích‘, ‚Pozdě doručený dopis‘, ‚Jak to vidíme my…‘ a ‚Sorry, mistře…‘.

Část první obsahuje 10 příběhů, deset zamyšlení cestujících v letadle během fiktivního letu nad situacemi v životě, kdy jejich jednání nebylo vždy poctivé, kdy často převládaly úmysly křivé, chování nedůstojné vůči milované osobě, myšlenky přebujelé, někdy až úchylné.

Spojujícím faktorem povídek jsou problémy s otevíráním podvozku letadla při přistávání a kněz, který cestujícím v této těžké situaci poskytuje duchovní úlevu sdělením, že je jim, z titulu vyšší moci, oprávněn odpustit jeden hřích.

Jaký by asi mohl být ten hřích, který by si cestující přál v této situaci odpustit?

‚Pozdě doručený dopis‘ uvádí možné příklady toho, co by mohl způsobit nedoručený dopis v balíku zásilek nalezeného po 25 letech. V době, kdy internet nebyl ani ve stavu zrodu, myšlenka komunikace prostřednictvím elektronické pošty možná v představách pár jedinců a kdy listovní zásilky byly, kromě telefonu, jedním z nejspolehlivějších prostředků spojujících lidi i mezi kontinenty.

Šanci vyprávět o svém nejbližším okolí dostaly, s jednou výjimkou, v části ‚Jak to vidíme my…‘, předměty, které my považujeme za neživé, nebo alespoň je tak nazýváme. A nemůže tomu být trochu jinak? Co když mají svoji řeč, svoje pocity, kterým my, lidé, nerozumíme. Snažme se schválně představit, co by o nás, o našem jednání, postojích, osobním životě apod. mohly vyprávět.

Ve čtyřech povídkách uvedených pod ‚Sorry, mistře…‘, se autor, obdivovatel pana Alfreda Hitchcocka a jeho příběhů, snaží navodit někdy až záhadnou atmosféru spojenou s vraždou nebo pokusem o ní.